Skip to content

Stichting

Algemene gegevens

Stichting Dostojevski Quartet
Provenierssingel 75a-2
3033 EJ Rotterdam

KVK: 85650625
RSIN: 863696041
IBAN: xxx

Stichting Dostojevski Quartet heeft als doel het bevorderen van de kamermuziek in het algemeen en het ondersteunen van de activiteiten die het Dostojevski Quartet ontplooit in het bijzonder, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Bestuursleden

Willem de Korthals Altes, voorzitter
Leana Furman, secretaris
Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de stichting

Download jaarverslag